لیست قیمت تمبر امور خارجه

در صورت تمایل به کسب اطلاعات در خصوص لیست قیمت تمبر امور خارجه می توانید لیست مندرج در جدول قیمت تمبر امور خارجه را مشاهده فرمائید.

ردیف شرح (تأیید ترجمه...) تعرفه تأیید هر برگ ترجمه (تومان)
1

20,000