قیمت ترجمه رسمی گواهیها، احکام و موارد

لیست قیمت های ترجمه رسمی گواهیها، احکام و موارد در دارالترجمه رسمی دریا به شرح جدول زیر می باشد. لطفا با مطالعه دقیق قیمت های درج شده اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ردیفنام سند هزینه (تومان)ملاحظات
1

گواهي حصر وراثت

40,000

اصل شناسنامه متوفي براي تأييد امور خارجه

2

پروانه مطب، و پروانه دایم و پروانه مسئولیت فنی

30,000

اصل دانشنامه که مهر استعلام مربوطه را دارد

3

پروانه بهره برداری

50,000

مهر صادر کننده

(قیمت ترجمه پشت و روی برگه)

4

پروانه ثبت علائم تجاری و پروانه ثبت اختراع

30,000

مهر صادر کننده

5

کارت مباشرت

30,000

مهر صادر کننده

6

پروانه نشر و انتشار

30,000

مهر صادر کننده

7

پروانه وکالت

30,000

مهر صادر کننده

(در صورتیکه دفترچه ای باشد، قیمت فرق می کند)

8

پروانه مهندسی

40,000

مهر صادر کننده و مدرک دانشگاهی با مهر استعلام مربوطه

(قیمت هر صفحه 40000 تومان)

9

دفترچه بازرگانی

40,000

مهر صادر کننده

10

دفترچه وکالت

50,000

مهر صادر کننده

11

کارت نظام مهندسی، نظام پزشکی، کارت بازرگانی هوشمند، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی،

20,000

مهر صادر کننده

12

گواهی پایان کار ساختمان

40,000

(قیمت برای هر صفحه است)

13

گواهی پزشکی

30,000

استعلام مهر و امضای پزشک از سازمان نظام
پزشکی در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال احمد، خ. فرشی مقدم، شماره تلفن 84130

(قیمت برای هر صفحه سی تا پنجاه هزار تومان است)

14

گواهی کارشناسی ملک

50,000

صادره توسط کارشناس رسمی دادگستری و با مهر و امضای کانون کارشناسان رسمی
دادگستری + اصل سند ملک

(قیمت برای هر صفحه است)

15

حكم بازنشستگي

20,000

مهر و امضای سازمان مربوطه

قیمت: بیست تا چهل هزار تومان

16

حکم کارگزینی و حکم اعضای هیأت علمی

40,000

مهر و امضای سازمان مربوطه یا فیش حقوقی

قیمت: چهل تا شصت هزارتومان

17

حکم قهرمانی، تقدیرنامه و لوح سپاس ورزشی

30,000

مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی

قیمت: سی تا چهل هزار تومان

18

وصيت نامه

80,000

محضری

19

وکالتنامه (هر صفحه)

50,000

ارایه شناسنامه وکیل و موکل (حتی المقدور). وکالتنامه محضری باشد (وکالتنامه طلاق را امور خارجه تأیید نمی کند)، به تازگی وکالتنامه برای فعالیتهای در ایران را دادگستری تأیید نمی کند. بنابر این کلمه در ایران نباید در وکالتنامه ذکر گردد.

(قیمت برای هر صفحه پنجاه تا هفتاد هزار تومان است)

20

اوراق محضری، استشهادنامه، رضایت نامه، تعهدنامه و اقرار نامه

50,000

ارایه شناسنامه طرفین. اقرارنامه محضری باشد، در مورد اقرارنامه محل سکونت که معمولاً زن و شوهرها می نویسند باید این جمله ذکر گردد که: «اگر خلاف مطالب اقرار شده، ثابت گردد، هرگونه مسئولیت امر به عهده اقرار کننده خواهد بود.»

(قیمت برای هر صفحه است)

21

پروانه کسب هیأت عالی نظارت

30,000

مهر و امضای صادر کننده