با ما از طریق واتساپ در تماس باشید

دارالترجمه رسمی شماره ۴۷۹ تهران (دریا)

لیست قیمت

خانه

لیست قیمت

مدارک بیمه
ردیفنام سندهزینه (تومان)ملاحظات
۱دفترچه بيمه۳۰,۰۰۰

مهر و امضای شعبه صادر کننده

۲بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه ( هر صفحه)۶۰,۰۰۰

مهر و امضای شعبه صادر کننده

۳لیست بیمه (تا ده نفر)۴۵,۰۰۰

لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگه پرداخت بیمه یا به همراه مهر باجه دریافت تأمین اجتماعی

(قیمت هر صفحه ترجمه لیست بیمه بزرگ کارکنان هر صفحه شصت هزار تومان)

۴گواهي عدم خسارت بيمه خودرو۴۵,۰۰۰

مهر بیمه

(قیمت ترجمه نیم برگ سی هزار تومان و تمام برگ چهل و پنج هزار تومان)

۵برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی (هر صفحه) ۴۵,۰۰۰

حتماً مهر آخرین شعبه را داشته باشد.

(هر صفحه چهل و پنج هزار تومان)

مدارک بانکی، مالی و مالیاتی
ردیفنام سندهزینه (تومان)ملاحظات
۱دفترچه حساب پس انداز۴۵,۰۰۰

مهر و امضای شعبه لازم است و گاهی اوقات امور خارجه تأیید نمی کند.و در صورت پایین بودن رقم، دادگستری تأیید می کند.

۲گردش حساب جاری (پرینت بانکی)۴۵,۰۰۰

با مهر و امضای امور بین الملل و به زبان فارسی یا در صورتیکه بانک امور بین الملل نداشته باشد، با مهر و امضای معرفی شده از جانب بانکها (مبالغ پایین موجودی را دادگستری شاید با مهر و امضای شعبه تأیید ¬کند.)

(قیمت تا ده سطر، چهل و پنج هزار تومان و بیش از ده سطر، صفحه ای شصت هزار تومان)

۳گواهی بانکی (موجودی حساب)۴۵,۰۰۰

با مهر و امضای امور بین الملل و به زبان فارسی یا در صورتیکه بانک امور بین الملل نداشته باشد، با مهر و امضای معرفی شده از جانب بانکها (مبالغ پایین موجودی را دادگستری با مهر و امضای شعبه شاید تأیید ¬کند.)

۴گواهي واريز ماليات بر ارث۷۵,۰۰۰

برای تأیید امور خارجه رجوع شود به روش تأييد اسناد مالياتي

(قیمت هر صفحه هفتاد و پنج هزار تومان)

۵ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی۶۰,۰۰۰

رجوع شود به روش تأييد اسناد مالياتي

(هر صفحه شصت هزار تومان)

۶برگ تشخیص مالیات، برگ مالیات قطعی (هر صفحه)۴۵,۰۰۰

مهر کارشناس امور مالیاتی و رئیس امور مالیاتی

۷فيش بانكي، قبض پرداخت ماليات۴۵,۰۰۰

(قیمت هر صفحه چهل و پنج هزار تومان)

۸اوراق قضایی (دادنامه، رأی دادگاه و پرونده حقوقی))۱۰۵,۰۰۰

مهر شعبه دال بر بلامانع بودن ترجمه

(قیمت ترجمه هر صفحه صد و پنج هزار تومان)

۹بارنامه و برگ سبز گمرکی۷۵,۰۰۰

مهر صادر کننده

(قیمت ترجمه هر صفحه هفتاد و پنج هزار تومان)

۱۰اوراق مشارکت و اوراق قرضه۴۵,۰۰۰

در صورتی که مربوط به شرکت خصوصی باشد، روزنامه رسمی یا کپی برابر اصل باید ارایه شود.

گواهی ها، احکام و موارد
ردیفنام سندهزینه (تومان)ملاحظات
۱گواهي حصر وراثت۶۰,۰۰۰

اصل شناسنامه متوفي براي تأييد امور خارجه

۲پروانه مطب، و پروانه دایم و پروانه مسئولیت فنی۴۵,۰۰۰

اصل دانشنامه که مهر استعلام مربوطه را دارد

۳پروانه بهره برداری و جواز تأسیس۷۵,۰۰۰

مهر صادر کننده

(قیمت ترجمه پشت و روی برگه)

۴پروانه ثبت علائم تجاری و پروانه ثبت اختراع۴۵,۰۰۰

مهر صادر کننده

۵کارت مباشرت۴۵,۰۰۰

مهر صادر کننده

۶پروانه نشر و انتشار۴۵,۰۰۰

مهر صادر کننده

۷پروانه وکالت۴۵,۰۰۰

مهر صادر کننده

(در صورتیکه دفترچه ای باشد، قیمت فرق می کند)

۸پروانه مهندسی۶۰,۰۰۰

مهر صادر کننده و مدرک دانشگاهی با مهر استعلام مربوطه

(قیمت هر صفحه 60000 تومان)

۹دفترچه بازرگانی۶۰,۰۰۰

مهر صادر کننده

۱۰دفترچه وکالت۶۵,۰۰۰

مهر صادر کننده

۱۱کارت نظام مهندسی، نظام پزشکی، کارت بازرگانی هوشمند، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی،۳۰,۰۰۰

مهر صادر کننده

۱۲گواهی پایان کار ساختمان، پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ۶۰,۰۰۰

(قیمت برای هر صفحه است)

۱۳گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی۶۰,۰۰۰

استعلام مهر و امضای پزشک از سازمان نظام
پزشکی در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال احمد، خ. فرشی مقدم، شماره تلفن 84130

(قیمت برای هر صفحه شصت هزار تومان است)

۱۴گواهی کارشناسی ملک۷۵,۰۰۰

صادره توسط کارشناس رسمی دادگستری و با مهر و امضای کانون کارشناسان رسمی
دادگستری + اصل سند ملک

(قیمت برای هر صفحه است)

۱۵حكم بازنشستگي (کوچک )۳۰,۰۰۰

مهر و امضای سازمان مربوطه

قیمت: شصت هزار تومان

۱۶حکم کارگزینی و حکم اعضای هیأت علمی۶۰,۰۰۰

مهر و امضای سازمان مربوطه یا فیش حقوقی

قیمت: بزرگ آن شصت هزار تومان

۱۷حکم قهرمانی، تقدیرنامه و لوح سپاس ورزشی (کوچک) ۴۵,۰۰۰

مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی

قیمت: شصت هزار تومان

۱۸حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی۵۰,۰۰۰-
۱۹وکالتنامه (نیم برگی)۷۵,۰۰۰

ارایه شناسنامه وکیل و موکل (حتی المقدور). وکالتنامه محضری باشد (وکالتنامه طلاق را امور خارجه تأیید نمی کند)، به تازگی وکالتنامه برای فعالیتهای در ایران را دادگستری تأیید نمی کند. بنابر این کلمه در ایران نباید در وکالتنامه ذکر گردد.

(وکالتنامه بزرگ هر صفحه صد و پنج هزار تومان است)

۲۰ ( هر صفحه) اوراق محضری، استشهادنامه، رضایت نامه، تعهدنامه و اقرار نامه۷۵,۰۰۰

ارایه شناسنامه طرفین. اقرارنامه محضری باشد، در مورد اقرارنامه محل سکونت که معمولاً زن و شوهرها می نویسند باید این جمله ذکر گردد که: «اگر خلاف مطالب اقرار شده، ثابت گردد، هرگونه مسئولیت امر به عهده اقرار کننده خواهد بود.»

(قیمت برای هر صفحه است)

۲۱پروانه کسب هیأت عالی نظارت۴۵,۰۰۰

مهر و امضای صادر کننده

۲۲برگ آزمایش پزشکی کوچک۴۵,۰۰۰

مهر آزمایشگاه داشته باشد. در غیر اینصورت مهر پزشک باید توسط نظام پزشکی تأیید شود. قیمت بزرگ آن 75000 تومان است.

۲۳قیم نامه (هر صفحه)۷۵,۰۰۰-
۲۴برگ جلب، برگ احضاریه۴۵,۰۰۰-
۲۵فیش مستمری کوچک ۳۰,۰۰۰

فیش مستمری بزرگ چهل و پنج هزار تومان است.

۲۶ابلاغیه و اخطار قضائی۳۰,۰۰۰-
۲۷برگ مرخصی۳۰,۰۰۰-
۲۸موافقت اصولی۶۰,۰۰۰-
۲۹فیش حقوقی کوچک۴۵,۰۰۰

فیش حقوقی بزرگ 60000 تومان است.

اسناد رایج
ردیفنام سندهزینه (تومان)ملاحظات
۱شناسنامه مجرد۲۵,۰۰۰

15 سال به بالا عکسدار باشد. تمامی توضیحات و از جمله توضیحات صفحه آخر دارای مهر و امضای مرجع صادر کننده باشد.

(برای هر مورد ثبت توضیحات یا وفات صاحب شناسنامه، پنج هزار تومان به هزینه مذکور اضافه می شود).

۲شناسنامه متأهل۲۵,۰۰۰

هرگونه توضیحات شامل نام همسر و فرزندان دارای مهر و امضای ثبت باشد. در صورت داشتنِ فرزند، نام همسر ذکر شده باشد.

(برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه، پنج هزار تومان به هزینه های مذکور اضافه می شود).

۳گواهی عدم سوء پیشینه۳۰,۰۰۰

مهر صادر کننده

۴کپی برابر با اصل گذرنامه (هزینه هر صفحه)۷,۵۰۰

معمولاً شش صفحه اول و صفحه آخر کپی می شود و در صورت داشتنِ ویزا، صفحات مربوطه نیز کپی می¬شود و طبق نیاز مشتری و یا ضرورت اعلام شده توسط دادگستری، می¬توان صفحات دیگر را نیز کپی گرفت که متناسباً هزینه تغییر می¬کند.
هزینه هر صفحه 7500 تومان

۵ترجمه گذرنامه۳۵,۰۰۰

صفحات دارای عکس و مندرجات تایپ شده (شش صفحه اول و توضیحات تایپی آخر گذرنامه یا همان پشت جلد)، بجز صفحات ویزا ترجمه می¬شود.

(قیمت برای ترجمه گذرنامه بدون صفحات روادید است)

۶سند ازدواج یا رونوشت آن۷۵,۰۰۰

شناسنامه یکی از زوجین برای کسب تأیید دادگستری و خارجه لازم است.

هزینه (ترجمه سایر شرایط، در صورت وجود، اضافه می شود)

۷سند ملک یا آپارتمان منگوله دار۷۵,۰۰۰

به خط قرمز توقیف درج نشده باشد. و در صورت توقیف، رفع توقیف درج شده باشد. گاهی اوقات حتی در صورت توقیف نیز تأیید می شود که ریسک عدم تأیید بر عهده مشتری است)

(هر نقل و انتقال 10,000 تومان اضافه می¬شود. اگر حجم سند از میزان معمول، بیشتر باشد، هزینه کمی تغییر می¬کند.)

۸سند ملک یا آپارتمان یک برگی جدید۱۰۵,۰۰۰

در صورت داشتن ملاحظات، ده هزار تومان اضافه می شود.
برای هر انتقال ده هزار تومان اضافه می شود.

۹بنچاق ملک ، اجاره نامه رسمی، قولنامه یا مبایعه نامه رسمی (صحفه A3 - تقریبی)۶۰,۰۰۰

منظور از رسمی، تهیه شده توسط دفترخانه اسناد رسمی است و معمولاً امور خارجه تأیید نمی¬کند

(قیمت هر صفحه شصت هزار تومان)

۱۰گواهی تجرد، گواهی تولد، گواهی فوت۳۰,۰۰۰

شناسنامه برای تأیید امور خارجه لازم است.

۱۱گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف۴۵,۰۰۰

اگر صادر کننده شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود باشد باید یک نسخه اصل از روزنامه رسمی شرکت پیوست گردد (کپی برابر اصل شده با مهر برجسته روزنامه رسمی نیز قابل قبول است). اگر کلمه تمام وقت در گواهی بیاید، باید دفترچه بیمه پیوست شود. اگر تخصصی در گواهی کار بیاید، باید دانشنامه پیوست شود. اگر صادر کننده، شخص حقیقی باشد، باید موجودیت خود را اثبات کند و مثلاً پروانه اشتغال خود را بگذارد.

(بدون شرح وظایف چهل و پنج هزار تومان و با شرح وظایف، هر صفحه هفتاد و پنج هزار تومان).

۱۲قرارداد کار، و قرار داد استخدامی۶۰,۰۰۰

اگر صادر کننده شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود باشد باید یک نسخه اصل از روزنامه رسمی شرکت پیوست گردد (کپی برابر اصل شده با مهر برجسته روزنامه رسمی نیز قابل قبول است). اگر کلمه تمام وقت در گواهی بیاید، باید دفترچه بیمه پیوست شود. اگر تخصصی در گواهی کار بیاید، باید دانشنامه پیوست شود. اگر صادر کننده، شخص حقیقی باشد، باید موجودیت خود را اثبات کند و مثلاً پروانه اشتغال خود را بگذارد.

(قیمت ترجمه هر صفحه شصت هزار تومان)

۱۳قرارداد بین شرکتها۷۰,۰۰۰

قراردادهای فعالیت بین شرکتها، مهر هر دو شرکت و روزنامه های رسمی

بین شرکتهای ایرانی و خارجی، فقط روزنامه رسمی شرکت ایرانی کافی است.

(قیمت ترجمه هر صفحه هفتاد هزار تومان)

۱۴کارت واکسن۳۰,۰۰۰

دارای مهر کلینیک یا مرکز درمانی باشد یا اگر پزشک صادر کرده، نظام پزشکی مهر و امضای پزشک را تأیید کند.

(تا سه نوع واکسن، سی هزار تومان و بیش از سه نوع، صفحه ای چهل و پنج هزار تومان)

۱۵سند وسایط نقلیه سبک۴۵,۰۰۰

فقط برگه سبز

۱۶کارت ملی، کارت معافیت، کارت شناسایی۲۰,۰۰۰

اصل کارت ملی

۱۷انواع قبض پرداخت تلفن، برق، آب، مالیات و بیمه۴۵,۰۰۰

اصل قبض

۱۸سند تلفن همراه ۳۰,۰۰۰

اصل سند

۱۹سند وسایط نقلیه سنگین۷۵,۰۰۰

فقط برگ سبز

۲۰گزارش ورود و خروج از کشور۳۰,۰۰۰

گزارش ورود و خروج با مهر وزارت خارجه

۲۱سند طلاق یا رونوشت آن ۱۰۵,۰۰۰

اصل شناسنامه یکی از زوجین باید همراه آن به دادگستری ارسال شود.

۲۲ریز مکالمات تلفن (هر صفحه(۴۵,۰۰۰-
۲۳جواز دفن ۴۵,۰۰۰-
۲۴جواز اشتغال به کار۳۰,۰۰۰-
مدارک شرکت ها
ردیفنام سندهزینه (تومان)ملاحظات
۱آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)۶۰,۰۰۰

اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی

آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها

۲آگهی تغییرات و آگهی تصمیمات (برگ کوچک)۴۰,۰۰۰

اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی

آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها

( آگهی بزرگ تغییرات و تصمیمات شصت هزار تومان )

۳اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت و شرکت نامه۱۰۵,۰۰۰

اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی

آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها

(قیمت اوراق پشت و رو، صد و پنج هزار تومان)

۴اساسنامه ثبت شرکتها (هر صفحه)۴۵,۰۰۰

روزنامه رسمی یا داشتن مهر برجسته ثبت شرکتها (برای شهرستانها، مهر عادی هم قبول است)

( برای اساسنامه فرمی، هر صفحه چهل و پنج هزار تومان و در صورتی که غیر فرمی باشد، هر صفحه شصت هزار تومان)

مدارک تحصیلی
ردیفنام سندهزینه (تومان)ملاحظات
۱گواهی پایان دوره متوسطه، پیش دانشگاهی، کارآموزی، اشتغال به تحصیل۳۰,۰۰۰

مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت

(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)

۲ريز نمرات پيش دانشگاهي (هر ترم)۱۵,۰۰۰

مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت

(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)

۳ريز نمرات سه ساله دبیرستان (هر ترم)۱۵,۰۰۰

مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت

(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)

۴ريز نمرات چهارساله دبيرستان نظام قديم (هر سال)۳۰,۰۰۰

مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت

(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)

۵کارنامه توصیفی ابتدایی۴۵,۰۰۰

مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت

(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)

(قیمت ترجمه هر صفحه سی هزار تومان)

۶گواهی دوره فنی و حرفه ای۴۵,۰۰۰

مهر برجسته فنی و حرفه¬ ای، دریافت معرفی نامه از دارالترجمه، سپس رجوع به فنی و حرفه ای کل واقع در میدان بهمن و دریافت فرم ارزشیابی استاندارد برای هر گواهی دوره فنی و حرفه ای

(بزودی بصورت آنلاین و مراجعه به سایت انجام خواهد شد)

۷ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) ۳۰,۰۰۰

مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت

(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)

۸توصیه نامه تحصیلی (بعد از سوم راهنمایی)۳۰,۰۰۰

مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت

(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)

۹مدرک فوق دیپلم، لیسانس، یا فوق لیسانس یا دکتری۴۵,۰۰۰

کسب استعلام لازم از سامانه سجاد بصورت آنلاین:
https://portal.saorg.ir/
مدارک پزشکی دانشگاههای دولتی مراجعه به وزارت بهداشت شهرک غرب، فاز 5
و مدارک دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، در صورت داشتن هولوگرام، نیازی به تأیید نیست، مدارک قدیمی بدون هولوگرام، باید به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات- حصارک رجوع شود. و مدارک رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با هولوگرام و بدون هولوگرام نیاز به تأیید است.
در ضمن دادگستری برای تأیید دانشنامه دانشگاه آزاد، ریز نمرات را هم نیاز دارد.

۱۰ریز نمرات فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا (هر ترم)۱۸,۰۰۰

کسب استعلام لازم از سامانه سجاد بصورت آنلاین:
https://portal.saorg.ir/
مدارک پزشکی دانشگاههای دولتی مراجعه به وزارت بهداشت شهرک غرب، فاز 5
و مدارک دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، در صورت داشتن هولوگرام، نیازی به تأیید نیست، مدارک قدیمی بدون هولوگرام، باید به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات- حصارک رجوع شود. و مدارک رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با هولوگرام و بدون هولوگرام نیاز به تأیید است.
در ضمن دادگستری برای تأیید ریز نمرات دانشگاه آزاد، دانشنامه را هم نیاز دارد.

۱۱گواهی ریز نمرات۳۰,۰۰۰

کسب استعلام لازم از سامانه سجاد بصورت آنلاین:
https://portal.saorg.ir/
مدارک پزشکی دانشگاههای دولتی مراجعه به وزارت بهداشت شهرک غرب، فاز 5
و مدارک دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، در صورت داشتن هولوگرام، نیازی به تأیید نیست، مدارک قدیمی بدون هولوگرام، باید به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات- حصارک رجوع شود. و مدارک رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با هولوگرام و بدون هولوگرام نیاز به تأیید است.
در ضمن دادگستری برای تأیید گواهی ریز نمرات دانشگاه آزاد، دانشنامه را هم نیاز دارد.

۱۲سرفصل دروس۴۵,۰۰۰

کسب استعلام لازم از سامانه سجاد بصورت آنلاین:
https://portal.saorg.ir/
مدارک پزشکی دانشگاههای دولتی مراجعه به وزارت بهداشت شهرک غرب، فاز 5
و مدارک دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، در صورت داشتن هولوگرام، نیازی به تأیید نیست، مدارک قدیمی بدون هولوگرام، باید به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات- حصارک رجوع شود. و مدارک رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با هولوگرام و بدون هولوگرام نیاز به تأیید است.
در ضمن دادگستری برای تأیید ریز نمرات دانشگاه آزاد، دانشنامه را هم نیاز دارد.

(قیمت ترجمه هر صفحه چهل و پنج هزار تومان)

تمبر دادگستری و امور خارجه
ردیفنام سندهزینه (تومان)ملاحظات
۱هزینه تأیید دادگستری برای هر سند۶۰,۰۰۰-
۲هر صفحه سربرگ مترجم یا بسته به نظر کارشناس امور خارجه۶,۰۰۰-