با ما از طریق واتساپ در تماس باشید

دارالترجمه رسمی شماره ۴۷۹ تهران (دریا)

لیست قیمت

خانه

لیست قیمت

لیست قیمت سال 1400
ردیفنام سندهزینه (تومان)
۱ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)۱۸,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
۲ریزنمرات دانشگاه (هرترم)۲۰,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
۳کارت شناسایی۳۰,۰۰۰
۴کارت معافیت۳۰,۰۰۰
۵کارت ملی۳۰,۰۰۰
۶شناسنامه۳۵,۰۰۰
۷وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)۵,۰۰۰
۸ابلاغیه، اخطار قضایی۴۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۹برگه مرخصی۴۰,۰۰۰
۱۰توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن۱,۵۰۰
۱۱جواز اشتغال به کار۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۱۲حکم بازنشستگی۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۱۳دفترچه بیمه۴۲,۰۰۰
۱۴دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی۴۲,۰۰۰
۱۵ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هرسال)۳۶,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
۱۶سند تلفن همراه۴۰,۰۰۰
۱۷فیش مستمری۳۶,۰۰۰+ هر آیتم ۵۰۰
۱۸کارت بازرگانی هوشمند۴۰,۰۰۰
۱۹کارت عضویت نظام مهندسی۴۰,۰۰۰
۲۰کارت نظام پزشکی۴۰,۰۰۰
۲۱کارت واکسیناسیون۳۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۵۰۰
۲۲کارت پایان خدمت۴۰,۰۰۰
۲۳گزارش ورود و خروج از کشور۳۶,۰۰۰+ هر تردد ۸۰۰
۲۴گواهی اشتغال به تحصیل۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۲۵گواهی تجرد، تولّد، فوت۴۰,۰۰۰
۲۶گواهینامه رانندگی۴۰,۰۰۰
۲۷گواهی ریز نمرات دانشگاهی۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰
۲۸گواهی عدم خسارت خودرو۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۲۹گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)۳۶,۰۰۰+ هر سطر ۲,۵۰۰
۳۰گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی)۴۰,۰۰۰
۳۱گذرنامه۴۷,۰۰۰+ هر پرفراژ ۲،۵۰۰
۳۲روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات۴۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۳۳اساسنامه ثبت شرکتها۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۲,۵۰۰
۳۴اوراق مشارکت و اوراق قرضه۶۰,۰۰۰
۳۵انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)۵۰,۰۰۰
۳۶برگ تشحیص مالیات، مالیات قطعی۷۰,۰۰۰
۳۷برگ آزمایش پزشکی۵۰,۰۰۰
۳۸برگ جلب، احضاریه۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن۲,۵۰۰
۳۹برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی۵۷,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۲,۵۰۰
۴۰پروانه دائم پزشکی۶۰,۰۰۰
۴۱پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی۶۰,۰۰۰
۴۲پروانه نشر و انتشارات۶۰,۰۰۰
۴۳پروانه وکالت۶۰,۰۰۰
۴۴پرینت های بانکی۵۵,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی ۸۰۰
۴۵تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۴۶ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۴۷جواز دفن۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۷۰۰
۴۸جواز کسب پشت و رو۶۲,۰۰۰
۴۹ریز مکالمات تلفن۴۶,۰۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۸۰۰
۵۰سر فصل دروس۵۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۲,۵۰۰
۵۱سند وسائط نقلیه سبک۶۲,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰
۵۲فیش حقوقی۵۴,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۵۰۰
۵۳کارت مباشرت۶۰,۰۰۰
۵۴کارنامه توصیفی ابتدائی۵۶,۰۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۱,۲۰۰
۵۵گواهیها (سایز A5) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی،گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۵۰۰
۵۶گواهیها (سایز A4) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی،گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی۲,۵۰۰
۵۷گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا۶۰,۰۰۰
۵۸گواهی فنی و حرفه ای۶۰,۰۰۰
۵۹لیست بیمه کارکنان۵۴,۰۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۵۰۰
۶۰آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۲۰۰
۶۱اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۰۰۰
۶۲قرارداد بیمه۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۳,۵۰۰
۶۳بیمه شخص ثالث۷۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات۲,۰۰۰
۶۴ترازنامه شرکتها، اظهار نامه مالیاتی۸۵,۰۰۰
۶۵پروانه پایان کار ساختمان۸۰,۰۰۰
۶۶پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان۸۰,۰۰۰
۶۷پروانه مهندسی۸۰,۰۰۰
۶۸حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی،حکم افزایش حقوق۸۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۶۹قرارداد استخدامی۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارارد ۲,۵۰۰
۷۰کارت شناسایی کارگاه۷۷,۰۰۰
۷۱گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۸۰۰
۷۲گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۰۰۰
۷۳گواهی حصر وراثت۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۷۰۰
۷۴مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری۸۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۲,۵۰۰
۷۵موافقت اصولی۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۷۶دفترچه وکالت۷۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰
۷۷تعهدنامه۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۷۸اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه)۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۷۹بارنامه۱۰۲,۰۰۰
۸۰برگ سبز گمرکی۹۴,۰۰۰
۸۱برگ نظریه کارشناسی ملک۱۰۰,۰۰۰
۸۲پروانه بهره برداری (پشت و رو)۹۶,۰۰۰
۸۳جواز تأسیس۹۵,۰۰۰
۸۴سند ازدواج یا رونوشت آن۹۸,۰۰۰+ هر سطر مهریه ۱,۵۰۰
۸۵سند مالکیت (دفترچه ای)۹۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۸۶هر نقل و انتقال، رهن و غیره۱۲,۰۰۰
۸۷قیم نامه۹۳,۰۰۰+هر سطر متن ۱,۲۰۰
۸۸مالیات بر ارث۹۰,۰۰۰+ هر نیم سطر ۱,۲۰۰
۸۹وکالتنامه (سایز A4)۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۳,۷۰۰
۹۰وکالتنامه بزرگ (سایز A3)۹۰,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۴,۵۰۰
۹۱اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو)۱۴۰,۰۰۰
۹۲اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۹۳سند طلاق یا رونوشت آن۱۱۳,۰۰۰
۹۴سند مالکیت (تک برگی)۱۱۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۹۵قرارداد۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۲,۵۰۰
۹۶هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه۱,۵۰۰